definitie gezondheid

Wat is de definitie voor ‘gezondheid’ volgens de Wereldgezondheidsorganisatie?

– definitie gezondheid WHO

Eerst even uitleggen wat de WHO (World Health Organisation – Wereld Gezondhieds Organisatie) eigenlijk is. De Wereldgezondheidsorganisatie is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties gevestigd in Genève met als doel wereldwijde aspecten van de gezondheidszorg in kaart te brengen, activiteiten op het gebied van de gezondheidszorg te coördineren en de gezondheid van de wereldbevolking te bevorderen. De WHO werd op 7 april 1948 opgericht door de Verenigde Naties. (bron: Wikipedia)  

Definitie gezondheid WHO – “Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijk gebreken.”

Opvallend is dat het dus meer is dan niet ziek zijn. Gezondheid is tegelijk ook een geestelijke toestand, en een verantwoordelijkheid van de gehele maatschappij.

Persoonlijk Fit Plan Call

Enkele andere interessante artikelen

Hoeveel calorieën verbrand je nu echt met jouw favoriete sport?

Belang van sport en gezondheid. – Alle atleten die sporten moeten in goede gezondheid zijn. Voor en tijdens elk sportseizoen moeten maatregelen genomen worden om een optimale prestatie en conditie te verzekeren.

Heeft cacao gezondheid voordelen? Of, kan je ja zeggen tegen chocolade – Is chocolade goed voor je?

Deel wat je denkt